BEL MET ONS: 010 - 741 00 22 (dagelijks van 09.00 tot 19:00 uur)

MAIL MET ONS

Reis- en boekingsvoorwaarden

Op al onze arrangementen zijn de ANVR-en SGR-voorwaarden van toepassing.

ANVR

Vakantienodig.nl is lid van de ANVR. De ANVR is een belangrijke brancheorganisatie in de reiswereld en staat voor kwaliteit. Elk lid dient zich dan ook te houden aan de kwaliteitswaarborgen van de ANVR. De ANVR ziet er op toe dat eerlijke boekings- en reisvoorwaarden worden gehandhaafd. Vakantienodig.nl en de klant dienen zich daarom aan de volgende voorwaarden te houden met betrekking tot de reis en de boeking:
ANVR boekingsvoorwaarden
ANVR reisvoorwaarden

Aanvullende voorwaarden Vakantienodig.nl

Per 1 april 2016 zijn de nieuwe ANVR-reisvoorwaarden van toepassing, conform deze voorwaarden zijn er de volgende aanvullende reisvoorwaarden van toepassing:

Betaling
Wanneer u een vakantie bij Vakantienodig.nl reserveert en deze door ons is bevestigd, ontvangt u (meestal per e-mail) een bevestiging/factuur. Op deze factuur staat duidelijk beschreven wat u bij ons heeft gereserveerd. Checkt u zorgvuldig of deze informatie klopt met hetgeen u heeft gereserveerd (startdata, namen e.d.)

Het factuurbedrag is opgesplitst in een aanbetaling en een restant betaling. Aanbetaling: Dit is de basisreissom vermeerderd met toeslagen die betrekking hebben op de vakantie cq. pakket. De premie van afgesloten verzekeringen, alsmede de reserveringskosten en kosten calamiteitenfonds dienen volledig en gelijktijdig met de aanbetaling te worden betaald.

Voor reserveringen van een vakantie van Vakantienodig.nl zijn de volgende betalingscondities van toepassing:
Aanbetaling dient uiterlijk 15 dagen ná factuurdatum te zijn voldaan
15% van de reissom (20% van de reissom voor alle vlieg- en eigen-vervoervakanties).

Restantbedrag dient uiterlijk 42 dagen voor de startdatum van de vakantie cq. pakket te zijn voldaan.

Voor reserveringen gemaakt binnen 42 dagen voor de startdatum geldt dat het volledige factuurbedrag per omgaande dient te worden overgemaakt.

Wijzigen van uw reservering
Wanneer u nadat de reservering is bevestigd en u een factuur heeft ontvangen een wijziging wilt laten aanbrengen, dan zal daarvoor € 30,- wijzigingskosten + eventuele bijkomende kosten (e.e.a. afhankelijk wat de wijziging betreft) in rekening brengen en u een nieuwe bevestiging/factuur sturen.

Annulering van uw reservering
Indien een overeenkomst wordt geannuleerd is de reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten en premie van annuleringsverzekering, de volgende annuleringskosten verschuldigd:
A. Bij annulering tot de 42ste dag (exclusief) vóór de startdatum: de aanbetaling
B. Bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag (exclusief) vóór de startdatum: 35% van de reissom.
C. Bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de 21ste dag (exclusief) vóór de startdatum: 40% van de reissom.
D. Bij annulering vanaf de 21ste dag (inclusief) tot de 14e dag (exclusief) vóór de startdatum: 50% van de reissom.
E. Bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot de 5e dag (exclusief) vóór de startdatum: 75% van de reissom.
F. Bij annulering vanaf de 5e dag (inclusief) tot de startdatum: 90% van de reissom.
G. Bij annulering op de startdatum of later: de volle reissom.

Kwaliteitsbewaking
Ondanks alle zorg en aandacht die Vakantienodig.nl besteedt aan de uitvoer van haar vakanties kan het zijn dat de vakantie niet (geheel) aan uw verwachtingen voldoet. Het is belangrijk dat u in eerste instantie uw klacht kenbaar maakt aan de chauffeur, reisbegeleider en/of hotelier en samen met hen de klacht bespreekt, zodat ter plaatse (tijdens de vakantie) nog voor een oplossing kan worden gezorgd. Het is belangrijk dat u samen met de betrokkenen dit schriftelijk op het klachtenformulier invult.

Wanneer uw klacht niet bevredigend is opgelost, dient deze uiterlijk binnen twee maanden na afloop van de vakantie schriftelijk en gemotiveerd per post of e-mail te worden opgestuurd naar Vakantienodig.nl. Klachten genoemd in het enquête- reviewsysteem worden niet als klacht in behandeling genomen, eveneens klachten die via social media worden geuit worden niet als klacht in behandeling genomen.

Indien een klacht niet tijdig en conform bovenstaande voorwaarden wordt ingediend, zal deze niet in behandeling worden genomen, tenzij u (de reiziger) hiervoor redelijkerwijs geen verwijt treft. Vakantienodig.nl geeft u hierover schriftelijk bericht.

Vakantienodig.nl stuurt u een bevestiging van ontvangst van de klacht en zal uiterlijk één maand na ontvangst van de klacht schriftelijk en inhoudelijk reactie geven.


SGR Garantieregeling

Vakantienodig.nl is ook lid van de SGR. De SGR staat in voor uw vooruitbetaalde reisgelden, indien de betrokken reisagent wegens financieel onvermogen niet presteert. Vakantienodig.nl is lid van de SGR om zo zekerheid te bieden in een financieel ongunstige situatie. Dit houdt dus in dat de SGR het gehele assortiment van Vakantienodig.nl met uitzondering van lijndiensttickets en separate huurovereenkomsten (zoals autohuur) financieel dekt op het moment dat er sprake is van financieel onvermogen. De voorwaarden met betrekking tot de SGR Garantieregeling vindt u terug in het volgende document:
SGR Garantieregeling